Varför välja Trako-dragstänger:

Styrka och hållbarhet:
Trako dragstänger är konstruerade för att tåla höga belastningar, vilket gör dem idealiska för användning i tunga transporter. Trako robusta konstruktion förlänger livslängden och genom de fysiska testerna minimeras risken för olyckor på grund av materialutmattning.

Flexibilitet i användning:
Trako dragstänger är designade för att vara justerbara, vilket innebär att de kan anpassas för att passa olika typer av fordon och släpvagnar. Detta gör dem mycket flexibla och kostnadseffektiva, eftersom samma dragstång kan användas för olika transportbehov.

Förbättrad säkerhet:
Korrekt utformade och fysiskt testade dragstänger bidrar till att upprätthålla en stabil och säker förbindelse mellan fordonet och släp. Detta är avgörande för att förhindra olyckor eller incidenter.

Enkel installation och underhåll:
Dragstänger från Trako är designade för att vara enkla att installera och underhålla, vilket sparar tid och pengar. Enkelheten i montering och demontering gör det praktiskt för användarna att hantera dem utan behov av specialverktyg.

Regelverk:
Trako dragstänger och designade och tillverkade för att möta gängse standarder och regelverk genom tre fysiska test, vilket säkerställer att de uppfyller lagkrav gällande säkerhet och prestanda.

Dragstänger för olika vagnstyper:
Trako dragstänger finns i många olika varianter som gör det möjligt att välja dragstång efter specifika lasttyper.

Support och reservdelar:
Som en del av vårt utbud finns snabb tillgång till support och reservdelar, vilket underlättar vid eventuella reparationer eller utbyten av delar samt minimering av stilleståndstider.

Sammanfattningsvis erbjuder Trako dragstänger en kombination av styrka, flexibilitet, säkerhet, enkelhet i hantering, standardisering och anpassningsbarhet, vilket gör dem till ett självklart val för transportindustrin.